Home  /  WERK MET MIJ  /  (RELATIE)COACHING

Coaching

Het spiegelen van energie

Bewust en gericht werken aan doelen en patronen, met het oog op gedragsverandering voor de langere termijn. Als coach spiegel ik de energie, door wat ik hoor, voel en zie tegen het licht te houden. Hierin laat ik mijzelf leiden door mijn intuïtie.

Coaching is voor mij een intuïtief proces, dat vaak meerdere sessies in beslag neemt, omdat gedragsverandering een belangrijke rol speelt. Gedrag verander je meestal niet van de ene op de andere dag. Gedrag ontwikkelt zich juist geleidelijk. Er is tijd en ruimte nodig om plaats te maken voor nieuw gedrag wat past bij wie je op dit moment bent en waar je naartoe wilt. Dit vraagt van jou als cliënt, om het proces vanuit een handelingsperspectief te bekijken. Om zelf in beweging te komen. Je neemt dus actief deel aan het proces. De verandering kan daardoor langer en beter in je systeem verankerd worden.

Tijdens de sessie(s) staat een specifiek vraagstuk centraal, waar jij als cliënt aan wilt werken. Dit vraagstuk kan te maken hebben met vaste patronen, die je als belemmerend ervaart. Of overtuigingen die je tegenhouden om in beweging te komen. Ook spanningen in de dynamiek die je tussen jou en bepaalde mensen en situaties ervaart vallen hieronder.

Als coach werk ik niet vanuit een vooropgesteld plan, wél met een rode draad. De doelen die jij inbrengt vormen de leidraad. Hoe het proces verloopt? Ook dat is elke keer anders. De constante hierin is, dat ik me altijd intuïtief laat leiden door de energie in het moment te volgen.

Relatiecoaching

Ik begeleid ook in vastgelopen relaties, zoals de relatie tussen jou en je partner, de relatie tussen jouzelf en gezins- en familieleden, vrienden, collega’s etc. Het doel van relatiecoaching is de onderstroom, zoals emoties, overtuigingen en patronen, bewust te maken en hierin verandering te brengen. Ik begeleid in het verbindend communiceren, zodat je het gevecht tussen jullie kunt omzetten in meer harmonieus communiceren en met open hart.

Coaching helpt je bij:

• meer inzicht te krijgen waarom situaties in je leven gebeuren of zich steeds herhalen
• verheldering rondom bepaald gedrag, patronen en dynamieken
• meer te vertrouwen op jezelf en het leven (basisveiligheid)
• het ontwikkelen van eigenaarschap in relatie tot het maken van authentieke en bewuste keuzes
• het stromen van je levensenergie
• geïnspireerd te raken om in beweging te komen en veranderingen door te zetten
• meer stevigheid te ervaren, juist door kwetsbaarheid toe te laten
• te denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen (verruiming van blikveld)
• reflecteren op jezelf, vanuit de vraag “Wat is mijn aandeel in een situatie?”

Investering

Je kunt een coachingsessie boeken voor een uur, anderhalf uur of twee uur. De sessie kan telefonisch plaatsvinden, online, of in de praktijk. Een sessie van een uur bedraagt €89,95, €119,95 voor anderhalf uur of €139,95 voor een sessie van twee uur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% Btw. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

0-2