Home  /  WERK MET MIJ  /  ADVISERING ZAKELIJK

Advisering zakelijk

Het stromen van energie op systemisch niveau

Verandering aanbrengen in energetische blokkades op systemisch niveau waardoor de energie binnen een organisatie weer kan gaan stromen.

Tijdens het creëren van een succesvol bedrijf kun je aanlopen tegen obstakels van buitenaf als van binnenuit. Medewerkers en klanten, brengen naast hun vaardigheden, gedragspatronen en emoties mee. Deze verborgen dynamiek heeft invloed op de bedrijfsvoering en op de effectiviteit in je werk. Door het zien en begrijpen van negatieve patronen en emoties, kun je ze veranderen. Hierdoor worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd, waardoor doelen makkelijker worden gerealiseerd. De energie van een organisatie kan weer gaan stromen.

Bedrijfsreading

Als er frustraties heersen binnen een organisatie of een team heeft dit veel invloed op de bedrijfsvoering en de resultaten. Ik lees de energie van een organisatie en krijg inzicht in de (onbewuste) blokkades die hiervoor verantwoordelijk zijn binnen de organisatie zelf, binnen een team en voor de individuele leden afzonderlijk.

De kracht van een bedrijfsreading zit in het benoemen van de kern van onbewuste en niet zichtbare factoren die een rol spelen bij de onderzoeksvraag. Het is een quick-scan van het bedrijf. Je krijgt inzicht in hoe verschillende aspecten een rol spelen bij de vraag en welke concrete stappen er gezet kunnen worden om ontwikkeling en groei te versterken. Zowel bij een eenmanszaken als bij een grotere onderneming met veel medewerkers.

Wat levert het op?

• inzicht in de energie en uitstraling van de organisatie;
• inzicht in het maken van de juiste keuzes;
• inzicht in waarom bepaalde thema’s en patronen weer terugkeren;
• leren hoe je dit kunt veranderen.

Organisatie opstelling

Een organisatie vormt met al haar afdelingen een eigen systeem waarbij de onderdelen onderling met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat er een dynamisch krachtenveld met eigen kenmerken, waarden en normen.

Vanuit dit krachtenveld kunnen symptomen ontstaan, zoals:
• hoog verloop in de organisatie;
• conflicten tussen medewerkers, management of afdelingen;
• gebrek aan koers en richting;
• weinig energie en creativiteit.

Iedereen die deel uit maakt van een systeem heeft recht op een plek in dat systeem. Wanneer iemand die lid is van een systeem of organisatie, buitengesloten wordt, heeft dit altijd een (negatief) effect op het hele systeem. Organisaties zijn gebaat bij een heldere structuur. Verborgen informele structuren belemmeren de gezonde samenwerking. Het is belangrijk om naar alles te durven kijken en erkenning te geven. Gebeurt dit niet, dan blijven er zaken onder de oppervlakte spelen.

In een organisatie waar geven en ontvangen uit balans is, stopt de synergie. Als werkgevers of werknemers de balans niet in acht nemen, ontstaat er schaamte en/of wantrouwen. Bij een goede balans in geven en nemen tussen de leden en organisaties kunnen mensen en organisaties groeien. Bij voldoende veiligheid en vertrouwen om aan de taak te werken gaat een organisatie stromen en wordt de energie hoger en de mensen vitaler. Als er balans is tussen wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt, kunnen mensen zich verbinden aan de organisatie. Wanneer er in het systeem om een of andere reden tegen deze wetten in wordt gehandeld ontstaat er een destructieve dynamiek. Een opstelling laat zien welke invloeden versterkend of belemmerend werken binnen elke organisatie.

Wat levert het op?

• wat er wezenlijk nodig is om de gestelde doelen te realiseren;
• hoe functioneren bepaalde afdelingen op zichzelf, en in relatie tot andere afdelingen;
• waar liggen de krachten/kwaliteiten van de organisatie;
• bij conflicten: waar ligt de oorzaak en wat zijn de mogelijke oplossingen;
• transparantie en open cultuur.

Coaching managers en medewerkers

Door inzicht te krijgen in je eigen blokkades en het werken hiermee word je krachtiger en ga je meer succes en plezier ervaren in je werk. Ik geef je alle instrumenten om een stevig fundament voor jezelf, je team en je organisatie te realiseren. Een stevige basis geeft duurzaam succes.

Mijn coaching helpt medewerkers inzicht te krijgen in overtuigingen over zichzelf en over hun werk. Door hier mee te werken, gaan ze meer zelfvertrouwen ervaren en kunnen ze werken vanuit hun potentieel. Als medewerkers goed in hun vel zitten, leidt dit tot meer werkplezier, meer creativiteit en minder ziekteverzuim.

Output

Naar aanleiding van een reading en/of opstelling stel ik een rapport op met alle bevindingen en aanbevelingen, waar je verder mee aan de slag kunt.

0-5

Wat flow in een organisatie je oplevert:

• het makkelijker behalen van doelen;
• open cultuur vanuit vertrouwen;
• benutten van het potentieel;
• inspirerend leiderschap;
• meer energie, plezier en creativiteit.

Tarieven

Op basis van de opdracht wordt er een offerte op maat opgesteld.

Michelle McLeary heeft onder andere gewerkt voor Hogeschool Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ROC Utrecht en Stedin.