Home  /  Blogs / artikelen   /  Is het onmogelijke mogelijk?

Is het onmogelijke mogelijk?

In mijn werk als coach en trainer kom ik vaak mensen tegen die zeggen dat iets onmogelijk is. Maar is dat wel zo? Door mijn eigen ervaring ben ik erachter gekomen dat ons denken behoorlijk veel invloed heeft op de mogelijkheid en onmogelijkheid van een situatie.

Dat iets minder mogelijk is, is dus niet meer dan een gedachte, die na eindeloze herhaling een overtuiging wordt, omdat je de gedachte bent gaan geloven. Dit is zeer schadelijk voor de menselijke geest, want het maakt dat we stoppen met het geloven in onze dromen en kiezen voor zaken waar je minder gelukkig mee bent. Negatieve overtuigingen beperken je en belemmeren je om te doen wat je eigenlijk wilt.

Voor veel mensen wordt een situatie pas onmogelijk als het beangstigend is. Angst zorgt ervoor dat je beperkend gaat denken. Je ratio wil namelijk overleven en heeft daarom een hekel aan veranderingen en gooit alles in de strijd om je te behoeden voor nieuwe dingen. Totdat je dit bewust wordt en je je overtuigingen gaat wijzigen. Het ervaren van angst is daarom een perfecte manier om te groeien. De angst doet je beseffen dat je tegen een grens van je mindset, van je denken bent gelopen. Gelukkig kunnen grenzen verlegd worden! Laat de angst er zijn en begin met het creëren van nieuwe visies en gedachten over je realiteit. Want de realiteit creëer je zelf.

In onze rijke geschiedenis vind je prachtige voorbeelden van mensen die de grenzen van hun denken hebben verlegd. Columbus weigerde nog langer om te geloven dat de wereld plat was en besloot om de boel te gaan verkennen. Hij luisterde niet naar mensen die hem vertelden dat zijn droom onmogelijk was. De gebroeders Wright hebben veel weerstand gekregen van hun omgeving, maar ook zij bleven geloven dat vliegen mogelijk moest zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen angst hebben ervaren en dat hun ratio alles uit de kast heeft gehaald om ze van hun ‘gekke’ plannen te weerhouden. Toch hebben ze doorgezet.

De grootste groei en ontwikkeling die we onszelf kunnen geven is, het durven verlaten van onze comfortzone. Als we ‘moeilijke’ situaties gaat zien als leermomenten, geeft dat de mogelijkheid om je angsten te zien voor wat ze zijn en ze los te laten. Hierdoor heffen de beperkingen zich op en zie je de situatie in een ander licht. Dit geldt voor individuele mensen, maar ook voor onze collectieve overtuigingen over de uitdagingen waar we in onze maatschappij voor staan, zoals de economische crisis.

Onmogelijk bestaat steeds minder als we onze geest open durven stellen, onze beperkingen los durven laten en we gaan geloven dat het mogelijk is dat we alles kunnen doen wat we wensen. En zo kunnen we als mensheid groeien. Geef daarom niet op en weet dat het ‘onmogelijke’ alleen maar een gedachte is en niets meer.

11 juli 2011

De sleutel tot succes

15 mei 2014

Scientists finally show how your thoughts can cause specific molecular changes to your genes

Leave a comment