Home  /  BEDRIJVEN  /  OPSTELLINGEN

Opstellingen

Het ervaren en veranderen van energie

Beweging aanbrengen in het systeem, zodat er heling plaatsvindt en de energie weer gaat stromen.

Opstellingen komen voort uit het systemisch werk, wat is ontwikkeld door Bert Hellinger. Het is een manier om snel en helder inzicht te krijgen in blokkades en onderstromen binnen:

Gezin van herkomst
Huidig gezin/ familie
Relaties/ liefde
Werk/ financiële situatie
Gezondheid/ negatieve emoties
(Ziels)missie

Je brengt een casus in via representanten, mensen die aanwezig zijn, waarbij je zelf een actief aandeel hebt op het in beweging brengen van de situatie. De representanten geven informatie over het bewuste en het onbewuste deel van het probleem of de vraag. Het systeem laat zien waar de energie niet of niet voldoende stroomt. Hierdoor worden blokkades inzichtelijk en helder.

Ik gebruik als begeleider interventies om de energie te herstellen. Hierdoor ontspant het systeem. Oplossingen of antwoorden kunnen zich nu aandienen en er wordt beweging in het systeem gebracht, doordat je je rechtmatige plek kan innemen en er balans kan komen tussen geven en ontvangen. Iedereen in het systeem hoort erbij. Soms kan er meer nodig zijn voordat iedereen zijn/haar juiste plek inneemt. De veranderingen die binnen het systeem zijn aangebracht dragen daar wel al aan bij. Als representant doe je ook inzichten op en kan er zelfs heling plaatsvinden.

0-6

Een opstelling helpt je bij:

•  inzicht krijgen in patronen en blokkades in (delen van) je leven
•  door op je rechtmatige plek te staan, steviger in de basis te staan
•  meer in balans te zijn
•  het ontstaan van meer flow in je leven
•  het doorbreken van patronen
•  het (meer) stromen van je levensenergie

Investering

Je kunt een casus inbrengen of aanwezig zijn als representant. Een casus inbrengen duurt anderhalf à twee uur en bedraagt €99,95 ex 21% btw. Als representant aanwezig zijn bedraagt €10,00 (0% btw)